نقد و بررسی کتاب یکی بود، یکی نبود محمد علی جمالزاده

نقد و بررسی کتاب یکی بود ،یکی نبود محمد علی جمالزاده در کارگاه نقد انجمن داستان نویسی سمر محمد علی جمالزاده از نویسندگان معاصر ایران و آغازگر ادبیات داستانی نوین در ایران است. او در سال 1309 هجری قمری در…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد