آشنایی با مدرنیسم استاد ترابیان – “سایه ی سپید” راشین قشقایی

به نام خدا دوره مدرنیسم - استاد ترابیان - بداهه نویسی   "سایه ی سپید" پنجره ی تاریک را باز می کنم، صدای ماشین های خیابان اصلی شهر لحظه ای قطع نمی شود. هر ۵ ثانیه یکبار، نزدیک می شوند اوج می گیرند دور می شوند. و در انتهای هر دور شدن، صدایی که نزدیک می…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد