عکس نوشت 81: عسل برومند – سمانه حسینی -معصومه خزاعی و…

  مادرم هم این گونه بال های مرا ساخت و من برای تو... امیدوارم تو والدی باشی که پر پروازت پُر باشد. عسل برومند مامان من این بال‌ها رو دوست ندارم، این‌ها بال‌های تویه، من مال خودم رو می‌خوام. سمانه…

0 دیدگاه

عکس نوشت 79: یوسفی – مریم محتشمی -مسلم انصاریان – فریده ذوالفقاری

لک لک که همیشه روی درخت تخم می‌گذاشت هرچه پرواز کرد چرخید و چرخید جایی را که هر سال تخم می‌گذاشت و پیدا کرد اما خبری از درختان سر به فلک کشیده نبود جلوی درختان قطع شده تخمش را گذاشت و…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد