مسابقه ادبی صادق هدایت

تمدید مهلت ارسال داستان به مسابقه ادبی «صادق هدایت»

صفحه رسمی بنیاد صادق هدايت اعلام کرد: «با توجه به مشکلات موجود و درخواست عده ای از کسانی که تمایل دارند برای مسابقه ادبی صادق هدایت داستان ارسال فرمایند ، مدت دریافت داستان که تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ بود به مدت ۱۰ روز تمدید شد.

آخرین فرصت برای ارسال داستان ساعت ۲۴ مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ می‌باشد.

لینک ارسال آثار: jahangirhedayat@gmail.com

روابط عمومی انجمن سمر

 

دیدگاهتان را بنویسید