نگاهی به داستان زندگی مهران كریمی ناصری “زندگی در زندان شیشه‌ای”

سرگذشت مهران كریمی ناصری؛ پناهجوی ایرانی كه 18 سال در فرودگاه شارل دوگل پاریس زندگی كرد و پاییز امسال به این فرودگاه بازگشت و در همین مكان درگذشت زندگی در زندان شيشه‌ای   بنفشه سام‌گیس امسال، وقتی شبكه‌های خبری جهان، آغاز سال نوی ایرانی را اعلام می‌كنند، كاركنان فرودگاه شارل دوگل پاریس، بعد از 35…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد