رازآفرین – برگزار کننده کارگاه های داستان نویسی و سبک های ادبی

سایت راز آفرین حاوی ساعت ها درس کارگاهی داستان نویسی به روش آکادمیک برگزار کننده کارگاه های داستان نویسی کارگاه داستان نویسی سبک شناسی و مکاتب ادبی اصول و فنون داستان بلند و رمان ادبیات کودک تک درس های کارگاه داستان نویسی یک تک درس های کارگاه داستان نویسی دو تک درس های کارگاه سه…

0 دیدگاه

چرا داستان می نویسیم؟ دکتر ترابیان

رازآفرین - دوره های داستان نویسی  ساعت ها آموزش کارگاهی اصول وفنون داستان نویسی وسبک های ادبی دوره های جامع داستان نویسی کارگاه داستان نویسی سبک شناسی و مکاتب ادبی اصول و فنون داستان بلند و رمان ادبیات کودک تک درس های کارگاه داستان نویسی یک تک درس های کارگاه داستان نویسی دو تک درس…

0 دیدگاه

برگزاری کارگاه‌های آموزش مجازی نویسندگی داستان کوتاه

بسمه تعالی   انجمن ادبیات داستانی سمر (ترم زمستان) برگزار می کند: ‌کارگاه‌های آموزش مجازی نویسندگی داستان کوتاه به دو شیوه آنلاین و بسته آموزشی از سایت رازآفرین ۱. کارگاه داستان نویسی ۱ ۲. کارگاه داستان کوتاه ۲ ۳.کارگاه داستان کوتاه ۴ هنرجویان برای شرکت در هر دوره به هر شیوه که مایل هستند حداکثر…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد