غروب روشنایی در واحه‌های مصری – بهاء طاهر

گفت‌وگو با بهاء طاهر، نویسنده معاصر مصری بهاء طاهر غروب روز پنجشنبه 27 اکتبر، برابر با 5 آبان 1401، پس از یک دوره بیماری در قاهره چشم بر جهان بست. او هنگام مرگ 87 سال داشت و زندگی پرفرازونشیبی را از سر گذرانده بود. این نویسنده مصری سال 1935 در شهر جیزه به دنیا آمد.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد