ادبیات و مساله «تعهد» در گفت‌وگو با بهناز علی پور گسکری، داستان‌نویس

زنان نویسنده ما آثار سیاسی قابل‌اعتنایی نوشته‌اند شبنم كهن‌چی - ادبیات و مساله «تعهد» در گفت‌وگو با بهناز علی پور گسکری، داستان‌نویس «هیچ‌چیز به شما تعلق نداشت جز چند سانتی متر مكعب داخل جمجمه شما!» این جمله كوتاه، فشار و سنگینی یك دنیای خیالی را به تصویر می‌كشد. دنیایی كه جرج اورول 73 سال پیش…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد