برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۳ معرفی شد

جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۳ به «یون فوسه» نویسنده نروژی رسید کارنامه پربار این نویسنده که به زبان نروژی نینورسک نوشته شده است، ژانرهای گوناگونی را در بر می‌گیرد و چندین نمایشنامه، رمان، مجموعه شعر، مقاله، کتاب کودکان و ترجمه را شامل می‌شود. با این‌که امروزه نمایش‌نامه‌های او در سطح گسترده‌ای اجرا می‌شوند، این نویسنده…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد