عکس نوشت5: علی اکبر ترابیان – جواد جهاندوست – فاطمه امیری و…

  - بله درست است گاهی صدای آنها را درمی آوریم از این جهت که نگویند خودش را می گیرد. ما کبوترپرست نبوده و نیستیم، هیچ تعصبی هم به کبوتر بودن مان نداریم، خودتان شاهدید در جلسات چلچله ها هم…

0 دیدگاه

عکس نوشت3: علی اکبرترابیان- نجمه مولوی- ملیحه باقری و…

-گفتید کجا؟ -خیابان 32 مجتمع کارگران 17 بلوک 65 -چند وقته آمدی شهر؟ -دوساله -روستا کار نداشتی؟ -چرا چندساله آب کم شده زراعت ها خوب نیست. سحر می رفتیم صحرا برای آبگیری، آفتاب برمی گشتیم برای خوردن ناشتا. حالا سحر…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد