نقد مسالک المحسنین

از ابتدای سال 1397 در انجمن سمر، تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه هر ماه یکی از آثار فاخر گذشتگان مورد نقد قرار بگیرد. به عنوان اولین قدم، کتاب مسالک المحسنین از طالبوف در اردیبهشت ماه به نقد گذاشته شد. بر اساس مباحث بیان شده  در کلاس، در ادامه نقد یکی از اعضای انجمن "جناب…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد