مثل نوشت 3: داستان آشغال از مهرداد دبیری به همراه نقد داستان

ضرب المثل : دوجو در شکم به که ده من به پشت داستان آشغال مهرداد دبیری هُرمِ گرما فضای اتاق را سنگین کرده. همینطورکه سمت پنجره می روم، تیشرت را در می آورم. همین رکابی هم زیادی است. پنجره را باز می کنم و روی لبه پنجره لَش... . اووخ، دستم سوخت... . آفتاب بی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد