دکتر علی اکبر ترابیان

دکتر علی اکبر ترابیان هوالحق سمر تا ثمر رزومه داستانی دکتر علی اکبر ترابیان طرقبه مدرس انجمن ادبیات داستانی سمر 1364، دانشگاه ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد علی اکبر ترابیان طرقبه، دانشجوی ادبیات‌فارسی با همکاری واحد فرهنگی‌ انجمن ‌اسلامی‌ دانشجویان کلاس نقد می‌‌گذارد، ساعت یک روزهای سه‌شنبه در کلاس 15، با حضور دکتر‌محمدی. قرار می‌‌گذارند دانشجویان…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد