گفتاری درباره ی داستان “زیباترین غریق جهان” اثر گابریل گارسیا مارکز

گفتاری درباره ی داستان "زیباترین غریق جهان" گابریل گارسیا مارکز توسط فاطمه یونس مهاجر زیباترین غریق جهان، مردی قوی و‌ تنومند است که در دریاهای دور و آزاد غرق شده است و حالا آب، جسد آغشته به فلس ماهی ها و تخم صدف و شرابه های عروس دریایی او را به کناره خلیج یکی روستاها کشانده…

1 دیدگاه

درس گفتاری در سبک پست مدرنیسم بر نقد داستان کوتاه”گردن زرافه”

درس گفتاری در سبک پست مدرنیسم از دکتر علی اکبر ترابیان بر نقد داستان کوتاه "گردن زرافه" نوشته هما رضوی زاده   "داستان گردن زرافه" زن در قفس را باز کرد. پرنده بیرون آمد، مثل عادت همیشگی اش. به پاهایش نگاه کرد. چندقدمی کنار میله ها رفت و برگشت. بعد ایستاد. سرش را بالا آورد.…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد