برگزاری کارگاه های داستان نویسی ترم بهار 1401 انجمن ادبیات داستانی سمر

تمامی کلاس ها به صورت آنلاین برگزار می شود.

برای ثبت نام در کلاس ها می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵ تماس حاصل فرمایید.

کارگاه داستان نویسی بهار 1401

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 ترابیان

✍ کارگاه مدرنسیم

مدرس : دکتر علی اکبر ترابیان

 • این دوره طی ۱۰ جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 بهرام پور

✍ حافظ خوانی

مدرس : دکتر غلامرضا بهرام پور

 • این دوره طی 12 جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 عبدالهیان

✍ کارگاه درست نویسی  و ویرایش

مدرس : سید محمد عبدالهیان

 • این دوره در 10 جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 عبدالهیان

✍ کارگاه گزیده سمک عیار

مدرس : سید محمد عبدالهیان

 • این دوره در 7 جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 گلی

✍ کارگاه داستان کودک

 مدرس : محمد گلی

 • این دوره در ۱۰ جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 اسلام دوست

 • ✍ کارگاه  اصول و فنون داستان نویسی (ترم 1)

   مدرس : علی اسلام دوست

  • این دوره در ۱۰ جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 نمازی

✍ کارگاه  اصول و فنون داستان نویسی (ترم 2)

 مدرس : سعیده نمازی

 • این دوره در ۱۰ جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵

کارگاه داستان نویسی بهار 1401 هوشیار

✍ کارگاه تفکر انتقادی با رویکرد تحلیل داستان

 مدرس : سید سبحان هوشیار

 • این دوره در 5 جلسه کارگاهی و به صورت آنلاین برگزار می شود.

ثبت نام و هماهنگی : ۰۹۱۵۳۲۳۵۳۷۵
 کارگاه داستان نویسی بهار 1401

دیدگاهتان را بنویسید