انجمن ادبیات داستانی سمر با همکاری انجمن علمی ادبیات خراسان برگزار می کند:
کارگاه داستان نویسی سبک های ادبیات داستانی ( رئالیسم)
مدرس: جناب آقای دکتر علی اکبر ترابیان
زمان شروع دوره: ۱۵ تیرماه
مکان:  مشهد، مرکز شهید کامیاب، نبش سناباد۳۵
علاقمندان می توانند با ورود به بخش کارگاه داستان نویسی سایت ثبت نام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید