رویا روبندفروش

– متولد 1361 

سوابق :

  • همکاری با هفت نامه نخست از سال 1393 به مدت یکسال
  • همکاری با رادیو زیارت از سال 1396
  • داوری مسابقات جشنواره سراسری نویسندگان فردا انتشارات ضریح آفتاب 1396
  • داوری جشنواره زن زندگیست-سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشهد1396
رویا روبندفروش

دیدگاهتان را بنویسید