• دسته‌بندی پست:اعضای انجمن سمر
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه
  • زمان مطالعه:زمان مطالعه: 2 دقیقه

سيد حسن موسوی

سيد حسن موسوی هستم، متولد شهريور ١٣٤٨ شهرستان فريمان

داراي مدرك فوق ليسانس در روان شناسي و مشاوره.

حدود سه سال است كه از محضر استاد ترابيان در زمينه داستان نويسي كسب فيض مي كنم، دراين مدت تمامي گارگاههاي داستان نويسي را گذرانده و با مكاتب رئاليسم، رئاليسم جادويي، سوررئال، مدرنيسم و داستان كودك و….  آشنا گرديده ام

سیدحسن موسوی

در اين مدت با داستان سنگ سمار مقام دوم جشنواره ملي فرداي بهتر را كسب كردم و يك مجموعه داستان بنام پرگار نيز به چاپ رسانده ام.

دیدگاهتان را بنویسید