سید محمد مهدی واعظ موسوی

متولد 1375
دانشجوی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی
شروع داستان نویسی از سال 90
شرکت در دوره های آموزشی از سال 91

رتبه ها:
 • رتبه دوم کشوری. فراخوان پرسش مهر 14. سال 93
 • رتبه سوم کشوری. سی و دومین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان برگزیده کشور. سال 93
 • رتبه اول استانی. سی و دومین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان برگزیده استان. سال تحصیلی 92-93
سوابق:
 • نویسنده مجموعه داستان کوتاه در و دیوار
 • چاپ داستان در نشریات :
  • ماهنامه مهرقلم
  • ماهنامه خانواده خوشبخت
  • ماهنامه نامه خاوران
  • نشریه دانش آموزی کوچه

رزومه سید محمد مهدی واعظ موسوی عضو انجمن ادبیات داستانی سمر

دیدگاهتان را بنویسید