کشمکش های درونی انسان از منظر روانشناختی چه دلایلی می تواند داشته باشد؟ عبور بخردانه و نابخردانه از این کشمکش ها چگونه است؟

مهناز گنابادی -نویسنده انجمن ادبیات داستانی سمر- در این ویدئو با توجه به فصل پنجم از کتاب «روانشناسی اجتماعی» اثر الیوت آرونسون به سوال فوق پرداخته است.

این مطالب برای داستان نویس هایی که تصمیم دارند از تکنیک جدال با خود استفاده کنند، دست مایه های روانشناختی لازم را ارائه می دهد.

نویسنده این فصل را با عنوان «توجیه خود» نوشته و به سرفصل های زیر از منظر روانشناسی اجتماعی به طور تخصصی ورود کرده است:

۱-توجیه خود ۲-نظریه ناهماهنگی شناختی ۳-کاهش ناهماهنگی و رفتار بخردانه ۴-ناهماهنگی به عنوان پیامد اتخاذ یک تصمیم ۵-اهمیت برگشت ناپذیری ۶-روانشناسی توجیه نابسنده(توجیه درونی/توجیه بیرونی) ۷-توجیه کوشش و جدیت ۸-توجیه بی رحمی ۹-روانشناسی چاره ناپذیر ۱۰-اهمیت عزت نفس

تماشای ویدیو در دو پارت زیر

پارت 1


مطالب بیشتری را در سایت سمر بخوانید

آغاز ثبت نام ترم پاییزی انجمن ادبیات داستانی سمر

گفت‌وگو با مهدی غبرایی به مناسبت انتشار ترجمه‌های تازه‌اش از ادبیات آفریقا

آخرین خطابه‌های محمد محمدعلی

دیدگاهتان را بنویسید