مسلم انصاریان آمنه جهان دوست

شماره 1:

تا به  کفشدوزک پر شکسته برنخورد

شاخه را پیاده  بالا رفت

غنچه خندید و عطر گل پاشید

بر تن هر که دوستی  دارد

مسلم انصاریان

شماره 2:

-هیچ چی نگو

هیچ چی نپرس

چشماتو ببند و دنبالم بیا

 -چشامو که میندم همه جا سیاهه

-بیا …بیا تا به سفیدی برسیم

آمنه جهان دوست

دیدگاهتان را بنویسید

7 + 19 =