مسلم انصاریان آمنه جهان دوست

عکس نوشت 65

تا به  کفشدوزک پر شکسته برنخورد

شاخه را پیاده  بالا رفت

غنچه خندید و عطر گل پاشید

بر تن هر که دوستی  دارد

مسلم انصاریان

-هیچ چی نگو

هیچ چی نپرس

چشماتو ببند و دنبالم بیا

 -چشامو که میندم همه جا سیاهه

-بیا …بیا تا به سفیدی برسیم

آمنه جهان دوست

دیدگاهتان را بنویسید