مریم محتشمی آنیل خلج مسلم انصاریان

عکس نوشت 78

ناجوانمردانه درختان قطع می شوند برای سود و منفعت تبر به دستانی که فهم لازمه حضور درختان را در چرخه حیات طبیعت ندارند و همانگونه که در زندگی فقط به خویشتن و منافع لحظه ای خویش می اندیشند؛ طبیعت را ملک خود برای بهره وری منافع مادی می انگارند که باید در اندک زمانی از آن حداکثر استفاده را ببرند. متاسفانه این کند ذهنان کم بصیرت شعور لازم برای زیستن در این طبیعت زیبا و همراه شدن با پرندگان و چرندگان را در دل جنگل ها و دشت های بیکران ندارند و در فهم هویت و اصالت انسان و نیازهایی که در طی زمان برای زیستن به صورت فردی و اجتماعی خود؛ و سایر مخلوقات که به آن نیاز دارند ناتوانند.

مریم محتشمی

روزی همین درخت قلم شود و اشک مرا تصویر کند

افسوس باز هم دست تبر به دست تو…

زمین از اشک من دوباره سبز خواهد شد،

روزی که درخت قدرت ناطقه‌اش را به قلم بسپارد…

خلج

حقیقت در زندان ظلمت اسیر بود

تبر خبر از اشک کبوتر اگر نداشت

مسلم انصاریان

دیدگاهتان را بنویسید