فراخوان نهمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج

اکنون ما برای نهمین دفعه از شما راویان قصه‌ها دعوت می‌کنیم بار سفر ببندید و قصه‌ای همراه‌تان کنید و به جشن هجده ساله‌ی ما بیایید تا نارنج زرین و بنفشه بر طبق بگذاریم و به پیش‌بازتان بیاییم.

از داستان باربد‌جهرمی و به تخت نشستن فرخ‌زاد، حضور اسکندر و شکست دادن دارا، از بناک و مهرک نوش‌زاد و دختش در داستان اردشیر بابکان، از روایت لشکر بهرام‌گور و منذر در داستان ورهرام و لنبک آب‌کش، از سفرنامه‌ی ناصر خسرو که گفت: «ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ. ﺷﻬﺮﯼ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﯼ ﺣﺼﯿﻦ ﻭ ﺩﺭﯼ ﺁﻫﻨﯿﻦ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ …»، از روایت‌های بزرگانی چون: طوفان، حق‌شناس، حقایق، ضابطی‌جهرمی و … از کارگاه باران تا شهرزاد و چای و داستان، و خیلی روایت‌های دل‌نشین دیگر، شهر ما، جهرم، همیشه مکانی دل‌‌نشین برای اهالی قصه و داستان بوده است.

اکنون ما برای نهمین دفعه از شما راویان قصه‌ها دعوت می‌کنیم بار سفر ببندید و قصه‌ای همراه‌تان کنید و به جشن هجده ساله‌ی ما بیایید تا نارنج زرین و بنفشه بر طبق بگذاریم و به پیش‌بازتان بیاییم.
به هر ﺷﯿﻮﻩ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎی‌تان ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺑﻪ ایمیل دوسالانه بفرستید ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺛﺮ در پایگاه ﺭﺳﻤﯽ نارنج اقدام کنید.

فراخوان نهمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ:
– ﻣﻮﺿﻮﻉ دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج: ﺁﺯﺍﺩ
– ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ: سی و یک شهریورماه یک‌هزار و چهارصد و دو. (ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.)
– ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﺣﺠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ چهار ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ پیش‌تر ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ، ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻭ یا هر نوع ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– آثار می‌بایست با فونت B Nazanin، اندازه‌ی ۱۴ با ذکر مشخصات کامل و خلاصه‌ای از بیوگرافی نویسنده در دو فایل جداگانه به نشانی dastannaranj@gmail.com و یا در قسمت ارسال اثر سایت رسمی جشنواره به آدرس  www.naaranj.com ارسال شود. (لطفن فقط یکی از این دو راه را انتخاب نمایید).
– نویسنده ﺑﺎﯾﺪ حتمن ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ خود ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
– داستان‌ها حتمن باید به صورت فایل word ارسال شوند.
– ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﺠﻤﻦ، ﮔﺮﻭﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺗﺮ، ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ در فایل مشخصات ﺫﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‌ﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ دوسالانه ﺍﺳﺖ.
– ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ دوسالانه ﺍﺳﺖ.
– داوران اولیه و نهایی در روز اختتامیه معرفی خواهند شد.
– ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ، ﺗﻨﺪﯾﺲ دوسالانه ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻣﯽشود. ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
– حضور برگزیدگان برای دریافت جایزه نقدی در روز اختتامیه الزامی است. «در موارد بسیار خاص معرفی نماینده کفایت می‌کند»
– آثار منتخب در کتاب دوسالانه داستان کوتاه نارنج چاپ خواهد شد

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۶۴۷۶۷۱۴۰


مطالب بیشتری در سایت سمر بخوانید

نهمین جشنواره خاتم در دو بخش دانش آموزی و بزرگسال فراخوان داد

گفت‌وگو با محمود حسينی زاد به مناسبت انتشار رمان «خانه» يوديت هرمان با ترجمه او

سالگرد درگذشت «پرویز شاپور» آفریننده کاریکلماتور

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. اقدس بینایی

    0با سلام ودرود خدمت گردانندگان سایت ثمر نویسنده هستم خوشحال می‌شوم در مورد سایت شما اطلاعات بیشتری بگیرم مانا باشید

دیدگاهتان را بنویسید