نشست صمیمانه انجمن سمر
روز سه شنبه اول مهرماه ۱۳۹۹

نشست صمیمانه ای با حضور جناب دکتر ترابیان و هنرجویان انجمن ادبیات داستانی سمر در محیطی باز و با حفظ فاصله های فیزیکی لازم برگزار شد.
در این نشست خبر چاپ دو مجموعه داستان کوتاه از سر کار خانم مولوی با نام های«یک شب فراموش نشدنی» و «داستان های قشنگ برای بچه های قشنگ» و همچنین چاپ کتاب جدید سر کار خانم قاسمیان با نام «یک نفر ایران را با خود برده است» توسط جناب دکتر ترابیان ارائه شد.

همچنین خبر خوب بهبودی سه تن از اعضای انجمن سمر که به بیماری شدت یافته ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده بودند، به اطلاع اعضا رسید.
سومین خبر خوب مبنی بر رسیدن سایت و اپلیکیشن «راز آفرین» به مرحله نهایی توسط جناب دکتر ترابیان ارائه شد و ویژگی های منحصر به فرد سایت و اپلیکیشن رازآفرین در حوزه داستان نویسی مورد اشاره قرار گرفت. همچنین برنامه های پیش رو برای «راز آفرین» ارائه شد تا انشاءالله با هرچه پربارتر شدن و به کمال رسیدن رازآفرین کارگاه های داستان نویسی انجمن سمر فراگیرتر و عمومی تر شود.
نشست با محوریت معرفی کتاب «پسری که از دخترها فراری بود» اثر کورت ونه گات برگزار شد و یکی از هشت قانون داستان نویسی که توسط او مطرح شده است به چالش کشیده شد.
مضمون قانون مذکور عبارت است از نگارش و چاپ داستان تنها و فقط متناسب با مخاطبی خاص در دنیای واقعی نویسنده. بدین صورت که از میان مخاطبین گوناگون فقط سلیقه، احساس، خیال و سقف فکری یک شخصیت خاص مورد توجه و تمرکز نویسنده قرار می گیرد و داستان فقط متناسب با این شخصیت خاص در دنیای واقعی نویسنده و فقط برای او نوشته می شود.
اعضای حاضر در نشست هر کدام دیدگاه خود را درباره محاسن و معایب استفاده از این قانون در نگارش داستان مطرح نمودند و در پایان استاد محترم جناب دکتر ترابیان به تشریح بیشتر این قاعده و روشن نمودن هرچه بیشتر منظور ونه گات در این خصوص پرداختند و اشاراتی در خصوص نقاط قوت و ضعف استفاده از این تکنیک ارائه نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید