تسلیت نجمه مولوی
به نام تو که به عشق پرداختی
مادر
سرزمین من
پروردگاه من
نامت سبز
لحظه هایت ماندگار

 
نویسنده ارجمند سرکار خانم نجمه مولوی
درگذشت مادر بزرگوار بانو خدیجه شایسته(مولوی) را تسلیت عرض می کنیم.
غفران و رحمت الهی را خواستاریم برای آن عزیز و و صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترم
 

انجمن ادبیات داستانی سمر مشهد

 

دیدگاهتان را بنویسید