برگزاری کارگاه‌ دو داستان نویسی دکتر ترابیان

آغاز  برگزاری کارگاه دو داستان نویسی، دکتر علی اکبر ترابیان

 
حاوی: آشنایی با انواع آستانه، گره افکنی، جدال و…

شروع کلاس ها: شنبه ها عصر از مورخه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

نکته: حتما باید کارگاه یک گذرانده شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید