کارگاه مجازی نوشتن خلاق

نویسنده درون خود را کشف کنید!

کارگاه مجازی نوشتن خلاق

این دوره آموزشی است برای هر کسی در هر سطحی که بخواهد بنویسد. شعر، مقاله، دلنوشته….

آموزش نوشتن با ایجاد خودآگاهی به فعالیت نیمکره های مغز در آفرینش یک متن،

چگونگی بداهه نویسی برای یک عکس، یک واژه، یک درونمایه یا هر چیزی که بخواهید برایش چندخطی بنویسید،

معمولا نویسنده ها اظهار می دارند در زمانهای خاصی بطور ناگهانی جرقه ای در ذهن ایجاد می شود که منجر به خلق اثر می شود؛

اما در نوشتن خلاق یاد می گیریم ذهن را به سطح خودآگاه هدایت کنیم تا بتوانیم هر وقت اراده کنیم، بنویسیم.

این کارگاه در دو ترم برگزار می شود:

 • سرفصل های ترم اول در شش جلسه
 1. خوشه سازی (تفکر تصویری)
 2. الگوی کودکی (سرچشمه های نگارش طبیعی)
 3. مفهوم و تصویر (واژگان و عملکرد مغز)
 4. شبکه آزمون (شکل گیری طرح)
 5. عناصر بازگردنده
 6. ضرب آهنگ زبان ( موسیقی کلام)

 

 • سرفصل های ترم دوم در پنج جلسه:
 1. تصاویر ذهنی (دیدن با چشم درون)
 2. استعاره ( امتزاج واژه و تصویر)
 3. تنش خلاق (ضربان و ضدضربان)
 4. بازبینی ( کمترین و بهترین)
 5. دایره را ببند!

 برگزاری کارگاه مجازی نوشتن خلاق

 هر جلسه کارگاه همراه با ارائه تمرین و نقد و ازریابی تمرینات هنرجویان خواهد بود.

برای ثبت نام و اطلاع از جزییات نحوه برگزاری کارگاه مجازی نوشتن خلاق :

✅ آی دی تلگرامی : Razavi_Homa@
✅ شماره تماس : 09151083128

دیدگاهتان را بنویسید