آخرین جلسه کارگاه ترم یک نقد و تولید عصر شنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۷،در انجمن سمر تشکیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

پنج + 14 =