اولین جلسه کارگاه ترم یک نقد و تولید  در سال 98، عصر شنبه 24 فروردین ماه ، در کانون دانشگاهیان خراسان توسط انجمن سمر تشکیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید