هواللطیف

مراسم اعلام نتایج مسابقه داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی سمر

به همراه رونمایی از کتاب “ پرباز”

 

شنبه 1398/08/11

کانون دانشگاهیان خراسان

اجرای برنامه توسط سرکار خانم مولوی

 

 مراسم اعلام نتایج مسابقه داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی سمر به همراه رونمایی از کتاب “ پرباز”

 مراسم اعلام نتایج مسابقه داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی سمر به همراه رونمایی از کتاب “ پرباز”

 مراسم اعلام نتایج مسابقه داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی سمر به همراه رونمایی از کتاب “ پرباز”

 مراسم اعلام نتایج مسابقه داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی سمر به همراه رونمایی از کتاب “ پرباز”

 مراسم اعلام نتایج مسابقه داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی سمر به همراه رونمایی از کتاب “ پرباز”

دیدگاهتان را بنویسید