منابع پیشنهادی دوره داستان نویسی سبک مدرنیسم دکتر ترابیان

برخی کتب و داستان‌های معرفی شده در کارگاه داستان نویسی سبک مدرنیسم (ترم ۱ و ۲) توسط دکتر ترابیان کتاب ها: کتاب گل های معرفت؛ امانوئل اشمیت ترجمه سروش حبیبی کتاب های انسان خردمند و انسان خداگونه و 21 درس برای قرن 21 از هراری برای سوژه یابی کتاب سرزمین هرز؛ تی اس الیوت کتاب…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد