گزارش تصویری از برگزاری کارگاه مدرنیسم دو – انجمن سمر

گزارش تصویری از کارگاه مدرنیسم دو  انجمن ادبیات داستانی سمر که در روز شنبه 28 مهرماه در فرهنگسرای فناوری و رسانه مشهد برگزار شد.  موضوع : تنهایی، عشق و تنهایی، خودشناسی، از خودبیگانگی انسان از نگاه مدرنیست ها

0 دیدگاه

گزارشی کوتاه از جلسه هفتم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

گزارشی کوتاه از جلسه هفتم کارگاه مدرنیسم جلسه با نام و یاد خداوند بزرگ اغاز شد. ابتدا آقای اسلام دوست ارائه زندگی و اندیشه ی مارکس و ارتباط انديشه ازخود بیگانگی او و مدرنیسم را در پانزده دقيقه بیان گردند و سپس در مورد جلسه ششم یادآوری کوتاهی شد و بعد استاد ترابیان از دانشجویان…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد