عکس نوشت 78: مریم محتشمی – آنیل خلج – مسلم انصاریان

عکس نوشت 78 ناجوانمردانه درختان قطع می شوند برای سود و منفعت تبر به دستانی که فهم لازمه حضور درختان را در چرخه حیات طبیعت ندارند و همانگونه که در زندگی فقط به خویشتن و منافع لحظه ای خویش می اندیشند؛ طبیعت را ملک خود برای بهره وری منافع مادی می انگارند که باید در…

0 دیدگاه

عکس نوشت 77: زهره شوریده دل- عسل برومند- مسلم انصاریان و…

عکس نوشت 77 لطفا کمربندهای خود را محکم ببندید، در حال پرواز هستیم. دست‌هایش را باز می‌کند به پهنای شانه‌هایش و چشم‌هایش را می‌بندد. دلم می‌خواهد مسافرش می‌شدم، یعنی الان کدام اقیانوس را درمی‌نوردد؟ از روی برج‌های کدام شهر گذشت؟ کاش وقتی کوه را دور می‌زد بتوانم مسافرش باشم. راحله‌ی جونم مرگ شده! باز نشستی…

0 دیدگاه

عکس نوشت 75: مسلم انصاریان – آنیل خلج

عکس نوشت 75 کودک به اشتیاق پا بر زلالِ آب طراوت بخشید آب تحفه تقدیمِ پاکی دستانش کرد  به تبسم پاسخ داد رنگ در نگاه طبیعت پاشید جلوه می کرد خدا مسلم انصاریان تنها لبخند زلال تو توان عبور از آب را دارد. لبخند تو از آب گذشت، آب کف زد و از سر گذشت.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد