گفت‌وگو با صمد طاهری درباره مسئولیت نویسنده در جهان معاصر

گفت‌وگو با صمد طاهری درباره مسئولیت نویسنده در جهان معاصر ادبیات ذاتا افشاگر سلطه است بهنام ناصری تاریخ تمدن قاطعانه به ما می‌گوید كه نوگرایی همواره سودای بشر بوده. میل انسان به جدید شدن را دوره‌ها و شواهد مختلف تاریخی گواهی می‌دهند؛ تحول‌خواهی‌ها و تجدیدنظرهای تاریخی در ساختارهای قدرت و حكمرانی، گواه این نوخواهی بشر…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد