هفتمین دوره فراخوان روایت موضوعی فصلنامه بارثاوا

هفتمین دوره فراخوان روایت موضوعی فصلنامه بارثاوا موضوع:خداحافظی  خداحافظی ارتباط تنگاتنگی با رنج دارد. لحظه وداع، همیشه سخت و جانسوز است، و همه‌چیز را به قبل و بعد خودش تقسیم می‌کند. در این میان، مشخص نیست که چه در پس تمام‌کردن‌ها به انتظارمان نشسته است. گاهی همه‌چیز بهتر می‌شود و گاهی پشیمانی به بار می‌آید.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد