ثبت نام کارگاه های داستان نویسی ترم پاییز 1401 انجمن سمر

"آموزش آکادمیک داستان نویسی"   ثبت نام داستان نویسی ترم پاییز انجمن ادبیات داستانی سمر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایرانیان، به شماره شناسه 3971051  دوره های آموزشی ترم پاییز به دو صورت…

0 دیدگاه

نخستین جلسه کارگاه داستان نویسی انجمن سمر در دانشگاه فردوسی مشهد

نخستین جلسه کارگاه داستان نویسی ترم یک با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و انجمن سمر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این دوره آموزشی با تدریس دکتر علی اکبر ترابیان روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در سالن…

0 دیدگاه

ثبت نام کارگاه داستان نویسی با همکاری انجمن سمر و جهاد دانشگاهی – تابستان 1401

کارگاه داستان نویسی با همکاری انجمن سمر و جهاد دانشگاهی مدرس دوره : دکتر علی اکبر ترابیان سرفصل‌های دوره : 🔹 تعریف داستان‌نویسی، بازآفرینی حادثه و انواع آن 🔹 تفاوت داستان با دیگر انواع ادبی، شخصیت و خصوصیت 🔹 تعریف…

0 دیدگاه

ثبت نام کارگاه های داستان نویسی ترم تابستان 1401 انجمن سمر

"آموزش آکادمیک داستان نویسی"   ثبت نام ترم تابستان داستان نویسی در انجمن ادبیات داستانی سمر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایرانیان، به شماره شناسه 3971051  دوره های آموزشی ترم تابستان به دو…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد