تمرین پایانی راشین قشقایی – کارگاه مدرنیسم استاد ترابیان

به نام خدا کارگاه مدرنیسم -استادترابیان تمرین پایانی فرزندِ فرزندانِ فرزندم را در کوپه های آخر به دنیا می آورم. سکوت گریه های نازکش از دیوارهای شیشه ایِ آگاهی ام عبور می کند. پرده ی ضخیم نامرئی کوپه را کنار…

0 دیدگاه

آشنایی با مدرنیسم استاد ترابیان – “سایه ی سپید” راشین قشقایی

به نام خدا دوره مدرنیسم - استاد ترابیان - بداهه نویسی   "سایه ی سپید" پنجره ی تاریک را باز می کنم، صدای ماشین های خیابان اصلی شهر لحظه ای قطع نمی شود. هر ۵ ثانیه یکبار، نزدیک می شوند اوج…

0 دیدگاه

داستان “حجم خالی” راشین قشقایی – تمرینی در مدرنیسم استاد ترابیان

به نام خدا تمرینی در مدرنیسم استاد ترابیان "حجم خالی" می توانست راه برود اما دستانش هنوز کوچک بود و سفید. مرد کیسه ی خالی را در کنجِ بدون دیوار می گذارد و او را در آغوش می گیرد، شکلات…

0 دیدگاه

بداهه ای در رئالیسم جادویی استاد ترابیان – “ملحفه ی سفید” راشین قشقایی

به نام خدا بداهه ای در رئالیسم جادویی استاد ترابیان ملحفه ی سفید دست سرد و سنگینش بوی سیگارِ تلخ ارزان قیمتی را می دهد که پدرم هم می کشید. بر سرم سنگینی می کند. پشتم را می چسبانم به…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد