عکس نوشت 67: راشین قشقایی- آسیه جلالی- محسن صادقی نیا و…

شماره 1: بای ذنب قتلت در فقر و خشونت متولد شدند در فقر و خشونت درس خواندند در فقر، خشونت و سکوت خبری کشته شدند. یادشان گرامی راشین قشقایی ………………………………………………………… شماره 2: شب چه طولانی می شود وقتی رهزنان از…

0 دیدگاه

عکس نوشت 53: ملیحه نامنی- مسلم انصاریان- فریده ذوالفقاری و…

شماره 1: صدای ِ پای ِ رفاقتت مرا از ابتذال خاموشی رهاند و مرا کِشان کِشان برای دعوت به حضورت به این جا کشاند. چه کودکانه و مشتاقانه به سوی ِ گام های ِ کودکی ام می دَوَم ملیحه نامنی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد