واژه نوشت 4

شماره 1: کوت نمک  -نه برداشت نه گذاشت خواهر جان، بی مقدمه گفت: شما خَنَه دَرِن، مُو ماشین، شما حقوق بِبَرِن، مو شغل آزاد دَرُم، شما دُنبَلَه نِدِرن، مو دنباله هام همه عَرُس داماد رفتن، خیله هم به هم می…

0 دیدگاه

واژه نوشت 2: کله ونگ

شماره1: (تقدیم به تمام کسانی که برای بیمار کرونایی مادر بودند) چک‌چک  ساعت از ۱۲ گذشته، رادیو روشن است. گوینده می‌گوید: بامداد یکشنبه ی شما بخیر. دیشب ،باران قرار با پنجره داشت روبوسی آبدار با پنجره داشت یکریز به گوش…

0 دیدگاه

عکس نوشت 39 : سارا قهرمانی-سمانه حسینی-هما رضوی زاده و…(بخش دوم)

شماره 6: از امامزاده خواستم که این دفعه دیگر مامان را راضی کند که بعد زیارت من را ببرد و سوار آن تاب برقی کند که همیشه سمانه و علی سوار می شدند و  تعریفش را برای من  میکردند. حتی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد