یک فنجان سورئال-سگ آندلوسی

برای درک بهتر مفهوم سورئال، می‌توان به فیلم‌های سورئالی که تا به حال ساخته شده‌اند مراجعه کرد. این فیلم‌ها اگر با رئال ترکیب نشده باشند و مطلقا سورئال باشند، می‌توانند فضای خواب‌آلود سورئال را به درستی نشان دهند. به عنوان…

0 دیدگاه

یک فنجان سورئال

سبک سورئال اولین بار برای نقاشی به کار رفت. سبکی که در آن دیگر مکان و زمان معنایی ندارند و هنرمند فارغ از قوانین دنیای واقعی، هرچه را که بخواهد به تصویر می‌کشد. مکتب سورئال بر سه اصلِ هزل، رویا…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد