عکس نوشت 48: آرام یوسفی- مریم محتشمی- مسلم انصاریان و…

شماره1: می ترسم از هر دستی که به سویم دراز شود. زخم ها خورده ام از دست های سپید، دست های سرخ، دست های رنگین، دست های خالی، دست های پر... نمی دانم اینبار چه بروزم خواهد آورد این دست…

0 دیدگاه

عکس نوشت 46: شوریده دل- راشین قشقایی- مریم محتشمی- ملیحه نامنی

  شماره1: بطالت و زشتی یک جاده خالی و کشدار را تنها یک رنگین کمان میتواند بشکند .!! تو؛ ای زیبای من اکنون که در انتهای جاده عمر کسالت بارم و در آسمان تاریک وجودم خود نمودی چون بارشی از…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد