نقد داستان پادگان خاکستری نوشته غلامحسین ساعدی

نقدداستان پادگان خاکستری نوشته غلامحسین ساعدی داستان به شیوه ی رئالیسم جادویی نوشته شده است. دراین نوع نگارش رفت و برگشت از واقعیت به خیال در داستان موج میزند. برای مخاطب روشن نیست که تصاویر زیبای ماجرا واقعیت است یا…

0 دیدگاه

نقد داستان صداخونه در کارگاه داستان نویسی سمر

عصر سمر با ساعدی نقد داستان صداخونه در کارگاه داستان نویسی سمر در یکی دیگر از شنبه های بعد از ظهرهای تابستان 97 درست 3 شهریور غلامحسین ساعدی با نقد داستان صداخونه میهمان داستان نویسان انجمن سمر بود . درنشستی…

0 دیدگاه

نقدی بر “چتر” غلامحسین ساعدی بر اساس عناصر رئالیسم جادویی

نقدی بر "چتر" غلامحسین ساعدی بر اساس عناصر رئالیسم جادویی همارضوی زاده. مرداد97    سومین نشست نقد و بررسی آثار مفاخر ادبیات داستانی ایران، شنبه 27 مرداد ماه در انجمن ادبیات داستانی سمر برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا به…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد