فریده ذوالفقاری عضو انجمن ادبیات داستانی سمر

  فریده ذوالفقاری رشته تحصیلی: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی علاقمند به ادبیات و ادبیات نمایشی کتاب های نوشته شده خط سوم پشت لحظه ها سلام دیروز یک مجموعه داستان کوتاه و دو نمایشنامه آماده چاپ دارم. نحوه آشنایی با گروه…

0 دیدگاه

عکس نوشت 79: یوسفی – مریم محتشمی -مسلم انصاریان – فریده ذوالفقاری

شماره 1: لک لک که همیشه روی درخت تخم می‌گذاشت هرچه پرواز کرد چرخید و چرخید جایی را که هر سال تخم می‌گذاشت و پیدا کرد اما خبری از درختان سر به فلک کشیده نبود جلوی درختان قطع شده تخمش را…

0 دیدگاه

عکس نوشت 68: مریم محتشمی- اکرم یوسفی- آسیه جلالی و…

شماره 1: به نام خدا به یاد دخترکان معصوم  افغان. بخواب شکریه جان؛ آرام بخواب. با چشمان اشکبار و ناله های دردناک مادر بخواب؛ او برایت قصه می گوید. دخترکم؛ ای معصومیت قربانی شده؛ با وجودی که سال هاست لباس…

0 دیدگاه

عکس نوشت 62: فریده ذوالفقاری – زهره شوریده دل – نجمه مولوی و…

شماره 1: همه روزها که جمعه شدن دیگر رغبت نکرد کرکره مغازه را بالا دهد، رادیو دو موج را روشن کند و کف مغازه را تی بکشد، کتری برقی را به دو شاخ بزند، توی قوری سیاه شده دو پر چای…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد