عکس نوشت 59: راشین قشقایی- مرضیه جلالی- مسلم انصاریان و…

شماره 1: گاه نگاهت کردم گاه خواندمت از اول هم باید می بوییدمت بوی چای سرگل لاهیجان می دهی راشین قشقایی ………………………………………………………… شماره 2: جرعه جرعه می نوشمت گاه با عطر هل گاهی دارچین بی شک گرم خواهم شد و…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد