عکس نوشت 59: راشین قشقایی- مرضیه جلالی- مسلم انصاریان و…

عکس نوشت 59 گاه نگاهت کردم گاه خواندمت از اول هم باید می بوییدمت بوی چای سرگل لاهیجان می دهی راشین قشقایی جرعه جرعه می نوشمت گاه با عطر هل گاهی دارچین بی شک گرم خواهم شد و از سر می پرد رخوت و آشفتگی مرضیه جلالی کاش کتاب بودم می نشستم در برابر چشمانت,…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد