عکس نوشت 66: آنیل خلج- مسلم انصاریان -اکرم یوسفی و…

شماره 1: بچه‌ها بگید سیییب می‌‌خوام یک سلفی مَشتی بگیرم... -آماده‌ایم بگیر، فقط یادت باشه بعد از این دیگه نمی‌تونی اون دم‌پایی رو بپوشی و فقط باید قابش کنی بزنی روی دیوار تا لبخندامون زیر پات له نشن. آنیل خلج…

0 دیدگاه

عکس نوشت 53: ملیحه نامنی- مسلم انصاریان- فریده ذوالفقاری و…

شماره 1: صدای ِ پای ِ رفاقتت مرا از ابتذال خاموشی رهاند و مرا کِشان کِشان برای دعوت به حضورت به این جا کشاند. چه کودکانه و مشتاقانه به سوی ِ گام های ِ کودکی ام می دَوَم ملیحه نامنی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد