عکس نوشت 66: آنیل خلج- مسلم انصاریان -اکرم یوسفی و…

عکس نوشت 66 بچه‌ها بگید سیییب می‌‌خوام یک سلفی مَشتی بگیرم... -آماده‌ایم بگیر، فقط یادت باشه بعد از این دیگه نمی‌تونی اون دم‌پایی رو بپوشی و فقط باید قابش کنی بزنی روی دیوار تا لبخندامون زیر پات له نشن. آنیل خلج شاید این ژست عکس سلفی نیست روی دیگر, ز مال بیت المال پول کفش…

0 دیدگاه

عکس نوشت 53: ملیحه نامنی- مسلم انصاریان- فریده ذوالفقاری و…

عکس نوشت 53 صدای ِ پای ِ رفاقتت مرا از ابتذال خاموشی رهاند و مرا کِشان کِشان برای دعوت به حضورت به این جا کشاند. چه کودکانه و مشتاقانه به سوی ِ گام های ِ کودکی ام می دَوَم ملیحه نامنی خدا خدا می کردم خودش در رو باز کنه, به سن تکلیف که رسید…

0 دیدگاه

عکس نوشت 51: ملیحه نامنی- مسلم انصاریان- مریم محتشمی و…

عکس نوشت 51 کدام جادّه ی خاکی یا شاید هم جادّه های بی روح و مرده ی مُدِرن و آسفالت مرا به نگاه هفت رنگ عاشقانه چشمان ِ آسمان رساند. نمی دانم! گاه خود راه تو را به سوی جهانی دیگر می کشاند و دَوان دَوان به سویش هم سو می شوی. کدام بی قراری…

0 دیدگاه

عکس نوشت 49: مسلم انصاریان – ملیحه نامنی

عکس نوشت 49 رابطه و کُنش های فردی و هوش ِ عاطفی و هیجانی EQ در مواجه با کرونا و تاثیر آن در شیوع ِ آن" هوش ِ عاطفی و هیجانی، همان ست که با بخشی از آن به دنیا آمدیم و بخش ِ دیگر ِ آن نیز طی ِ زیسته هایمان در زندگی به…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد