عکس نوشت5: علی اکبر ترابیان – جواد جهاندوست – فاطمه امیری و…

- بله درست است گاهی صدای آنها را درمی آوریم از این جهت که نگویند خودش را می گیرد. ما کبوترپرست نبوده و نیستیم، هیچ تعصبی هم به کبوتر بودن مان نداریم، خودتان شاهدید در جلسات چلچله ها هم گفته ام بارها، چلچله باش، اصلا هرچه می خواهی باش اما کبوترانه! - بله همانها که…

0 دیدگاه

عکس نوشت 1: سمانه حسینی- علی اکبر ترابیان- مهدی نوروزی-پریسا خزایی

  نفهمیدیم غذاهای روی میز چه زمانی به ته رسید. میز گرسنه بود همه چیز را می خورد، هرچه دم دستش بود. و بزرگ و بزرگتر می شد آنقدر که هر کدام از ما گوشه ای از آن افتاده بودیم و صدای هم را به سختی می شنیدیم ..آنقدر بزرگ که دیگر نتوانستیم همدیگر را…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد