اگر چخوف امروز می نوشت     

تا قبل از آن شب پاییزی توی خانه ی بانکدار، فکر می کردم شرط بندی کار بسیار ناپسند و زشتی است. ولی در آن محفل روشنفکری که تعداد زیادی از آدم های سرشناس و متفکر درباره ی مسایل مختلف اجتماعی بحث و گفتگو داشتند، متوجه شدم که شرط بندی خیلی هم بد نیست. بخصوص اگر…

1 دیدگاه

نگاهی به داستان شرط بندی چخوف

داستان شرط بندی  چخوف را اگر نخوانده اید، حتما بخوانید.چراکه روایت داستان از سوم شخص نمایشی و دانای کل شروع می‌شود و در قسمتی که از یادداشت ها می‌گوید اول شخص مداخله گروه محوری است.جریان ماجرا بطور خلاصه برمی‌گردد به دورهم بودن تعدادی آدم با منصب های مختلف که یکی بانکدار و دیگری وکیل دادگستری…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد