• دسته‌بندی پست:اخبار انجمن سمر
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه
  • زمان مطالعه:زمان مطالعه: 1 دقیقه
عکس پایان دوره ی اول کارگاه داستان نویسی  سبک مدرنیسم ترم تابستان 97 انجمن ادبیات داستانی سمر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ اخرین جلسه کارگاه مدرنیسم یک ،ادامه این کارگاه تحت عنوان مدرنیسم دو در ترم پاییز ادامه می یابد.
عکس پایان دوره ی اول کارگاه داستان نویسی - سبک مدرنیسم در روز شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

دیدگاهتان را بنویسید