برگزاری اولین جلسه ادبیات کودک انجمن ادبیات داستانی سمر
یکشنبه 9 دی ماه
ساعت 5 عصر

مکان : کانون دانشگاهیان خراسان – بین سه راه آب و برق و وکیل آباد 22 – جنب گل فروشی

حضور نویسندگان در اولین جلسه الزامی است.

انجمن ادبیات داستانی سمر

دیدگاهتان را بنویسید