برگزاری کارگاه نقد و تولید سمر

هوالحق

برگزاری کارگاه نقد و تولید سمر
انجمن ادبیات داستانی سمر برای حضور در کارگاه نقد و تولید با شرایط زیر دعوت می کند:

  • گذراندن چهار ترم کارگاه داستان نویسی
  • تدوین حداقل چهار داستان کوتاه
  • تکمیل فرم تعهد برای حضور مستمر در جلسات نقد
  • تعهد کتبی برای تولید مطابق جدول زمان بندی انجمن

دوستانی که تمایل به حضور دارند حداکثر تا صبح شنبه 14 مهر در این آی دی پیام بگذارند. @Razavi_Homa
این جلسات شنبه ها ساعت 4/5 تا 6 در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید